Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Witaj na stronie projektu ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU O PROFILU PKRATYCZNYM!

loga-projektu

Przedmiotem projektu  jest realizacja rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego dla planowanego kierunku studiów o profilu praktycznym o budynek Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem.

Na niniejszej stronie będziecie mogli Państwo przeczytać o aktualnościach związanych z w/w projektem a także zapoznać się ze szczegółami dofinansowania projektu przez UE.

Projektowany budynek Instytutu Informatyki będzie posiadał jedną kondygnację podziemną oraz 4 kondygnacje naziemne. Powierzchnia zabudowy budynku Instytutu Informatyki będzie wynosiła ok. 1 245 m2, a powierzchnia całkowita budynku ok. 4 540 m2 (powierzchnia netto ok. 3 870m2). Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Mat.-Fiz.-Info łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji oraz podziemnym kanałem technologicznym. Realizacja Projektu stanowi odpowiedź na zidentyfikowane braki, a także istniejące zapotrzebowanie rynku pracy. Nowa powierzchnia służyć będzie m.in. do utworzenia czterech nowoczesnych laboratoriów odpowiednio wyposażonych w nowoczesny sprzęt. W budynku będą również sale seminaryjne, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe. Infrastruktura wykorzystywana będzie do rozwoju kształcenia w ramach utworzonego nowego kierunku: Informatyka o profilu praktycznym. W realizację przedsięwzięcia zaangażowano także partnera – firmę Kainos Software Poland Sp. z o.o. Realizacja Projektu planowana jest w okresie luty 2017 r. – wrzesień 2018 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji Projektu wynosi 25 163 184,70 zł. Uniwersytet Gdański wraz z Partnerem uzyskał dofinansowanie na realizację Projektu poziomie 85% w łącznej kwocie 21 388 706,99 zł. Wkład własny Uczelni wyniesie 3 771 177,71 zł, zaś wkład własny Partnera Projektu – Kainos Software Poland Sp. z o.o.  –  3 300,00 zł.